Garantijas noteikumi

Vispārējie nosacījumi

 • OÜ Borealis Holding veic visu pārdoto iekārtu garantijas remontu (turpmāk – Ierīces);
 • Garantijas laiks ir 1 gads no Ierīces iegādes dienas.

Atbildība un garantija

 • Garantija iekļauj to Ierīces detaļu labošanu un pilnīgu maiņu, kurās ir atrasti ražošanas defekti;
 • Garantija ir spēkā, ja Ierīce ir izmantota saskaņā ar norādīto instrukciju. Ierīci ieteicams pārbaudīt 1-2 reizes gadā atkarībā no lietošanas biežuma un vides apstākļiem;
 • Garantija ir spēkā, ja Ierīces sērijas numurs nav nomainīts un iekārta nebija iepriekš izjaukta;
 • Garantija ietver izbraukšanas maksu, ja Ierīce ir uzstādīta uz vietas.

Garantija neattiecas uz iekārtas darbības traucējumiem vai bojājumiem, kuri radušies sekojošu iemeslu dēļ:

 • Ierīces pārvietošana un citi nejauš bojājumi;
 • Ierīces neuzmanīga uzglabāšana, lietošana un pārslodze;
 • Ierīces lietošanas instrukcijas un drošības norādījumu neievērošana.

Garantija nav derīga:

 • Ja Ierīci remontēja nesaskaņotā persona vai pakalpojumu sniedzošs uzņēmums;
 • Ja lūzuma iemesls nav saistīts ar OÜ Borealis Holding (vandālisms, pērkona negaiss, ūdens, uguns, sprieguma izmaiņas elektrotīklā, elektrostatika, īssavienojums ec.).

Garantija neietver:

 • Nenozīmīgi labojumi (skrāpējumi utt.), vai iekārtas daļu maiņa, kas izraisīts ar dabisku auduma izmantošanas izdilumu;
 • Ierīces tīrīšana, uzturēšana un iekārtas lietošanas apmācība.

Rīcība neveiksmes gadījumā

 • Gadījumā, ja garantijas laikā rodas kļūda, Klientam par to ir nekavējoties jāinformē OÜ Borealis Holding. Jānorāda, kurš produkts ir bojāts (produkta modelis, sērijas numurs), pēc iespējas precīzāk norādīt bojājuma raksturu un situāciju, kuras rezultātā parādījās kļūda.
 • Pēc garantijas perioda beigām Jūs nevarat ziņot par defektiem, kas parādījās garantijas perioda darbības laikā, ja vien tas ir piefiksēts rakstiski iekš garantijas perioda. Neskaidrā situācijā Klientam vienmēr nepieciešams konsultēties ar OÜ Borealis Holding saistībā ar remontdarbiem, garantijas darbu apjomu, iespējamām remontdarbu saistībām, kā arī par to, vai Ierīci var labot uz vietas vai arī jānogādā to darbnīcā.